آتش سوزی در کارخانه «ایران یاسا».


آتش سوزی در کارخانه «ایران یاسا» – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249520/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7

بخوانید:  طراحی دیسک ترمز متقاطع برای ماشین‌ بازها توسط شرکت «زیمرمن»