آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)

آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)

آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245443/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1402

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت خودروسازی کرمان موتور در نظر دارد فروش تعدادی از محصولات خود را به صورت اقساطی از هفته آینده آغاز نماید.

آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)

آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)

این طرح از تاریخ شنبه 14 مردادماه 1402 به مدت 2 هفته فعال خواهد بود.

جزئیات شرایط فروش:

آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور (مرداد 1402)