آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تا مهر ماه نهایی خواهد شد

به گزارش «اخبار خودرو» به نقل از تسنیم،اخیرا حواشی جدی در خصوص آئین نامه اسقاط خودروها ایجاد شده است. از طرف دیگر در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آن ها بود.

به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شده است.

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی خواهد شد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245999/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  چاره چیست؟ - اخبار خودرو