ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو


روز گذشته نیز همچنان شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم. این میزان افت بها درحالی اتفاق افتاد که روند ریزشی قیمت خودروهای داخلی چند هفته‌ای است که ادامه دارد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244577/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

10 top relationship tips. شهریور و مهر 1401. оголошення Архіви allarticle каталог корисної інформації.