ارائه خدمات متنوع به همراه تخفیف بهمن موتور در طرح تابستان ۱۴۰۱

شرکت بهمن موتور طرح خدمات پس از فروش با عنوان “طرح تابستان ۱۴۰۱” را با هدف ارائه خدمات مطلوب در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان برگزار می‌کند.منبع