ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری تامین می شود

وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودرو‌ها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.

منبع: https://car.ir/news/26264-currency-for-cars-and-parts-will-provide-this

درباره سایت 

خودرو
بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۱ آبان ۱۴۰۲
Срок регистрации extra service. Beyond monetary giveaways, the internet also provides a platform for educational giveaways. 公告文」網友笑:這秘書後台可能很硬.