افتتاح پانزدهمین نمایندگی خودرو الیا در شهرک گدرزی کرج


افتتاح پانزدهمین نمایندگی خودرو ایلیا در شهرک گدرزی کرج – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249517/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C

بخوانید:  "ردبول"؛ نوشابه خودروساز شد!