الزامات انتقال فناوری برای واردات خودرو حذف خواهد شد

لایحه قانون الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو با عنوان «لغو الزامات انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» جهت اقدامات قانونی به موجب نامه شماره 60872 مورخ 13/4/13 به شورای اسلامی شهر ارسال شد. /1403.

در این نامه که به امضای وزیر امنیت و سرپرست ریاست جمهوری رسیده است، آمده است: بر اساس بند (2) ماده (4) قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو مصوب 1400 هجری قمری، یکی از شروط لازم برای واردات خودرو است. انتقال فناوری، نیاز به تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آنها و انتظارات عمومی رفع محدودیت های ذکر شده در زمینه واردات خودرو توسط افراد و شرکت ها و ناتوانی در تحمل هزینه های سرمایه گذاری انتقال فناوری است. شرایط فعلی تجارت بین المللی و وجود شرکت های دانش بنیان برای انتقال فناوری، پیش نویس قانون زیر جهت انجام تشریفات قانونی در این خصوص ارائه می گردد.

طرح قانون الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو

ماده یک – تبصره زیر به ماده (4) قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو مصوب 26/8/1300 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره 3 – در صورتی که خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس لیست خودروهای مجاز اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور باشد وارد کشور شود، واردکننده می تواند به جای پرداخت پنج درصد نسبت به پرداخت اقدام کند. انتقال (5) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی فوق الذکر، شرکت های واردکننده ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، باید هفت درصد (7) از ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته واریز کنند. شرکت مادر تخصصی جهت اخذ مجوز شماره

بخوانید:  قیمت گذاری مدل های وارداتی توسط دلالان

منابع حاصل از اجرای این تفاهم نامه پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی صد در صد (100) جهت اجرای تکالیف قانون هوای پاک مصوب 1396 شمسی و توسعه آن تخصیص یافت. برای فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی کشور، اولویت دادن به فناوری‌های حمایت‌کننده کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو و اعمال مشوق‌های مربوط به ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی منطبق با فناوری‌های جدید و به‌صورت پاک و دوست‌دار محیط‌زیست. . سوخت پایدار که در چارچوب دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.

الزامات انتقال فناوری برای واردات خودرو حذف خواهد شد

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249862/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF