امضا تفاهم نامه وزیر حمل و نقل ونزوئلا با سایپا

کد خبر : 11929