اولین خودروی وارداتی پلاک شد!

پیکاپ کینگ لینگ تاگا H به عنوان اولین خودروی وارداتی به ایران پس از لغو ممنوعیت واردات در سال 1401، پلاک ملی دریافت کرد. مدت ها است که واردات خودرو به صورت اسمی آزاد شده؛ با این حال روند واردات بسیار کند است و تاکنون…

منبع: https://car.ir/news/26532-first-import-car-got-plateمنبع: https://car.ir/news/26532-first-import-car-got-plate