ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در تهران به چه میزان برق نیاز دارند؟

با توجه به زمان لازم برای شارژ خودروهای برقی، نیاز به تقویت شبکه برق برای توسعه این خودروها وجود دارد. تعداد جایگاه های شارژ این خودروها باید بیشتر از پمپ بنزین ها باشد.

ساخت ایستگاه‌های شارژ وسایل نقلیه برقی می‌تواند فشار قابل توجهی بر شبکه وارد کند. البته به نظر می رسد در شرایط فعلی که استفاده از خودروهای برقی به آرامی در کشور رو به افزایش است، ایستگاه های شارژ این نوع خودروها نمی توانند فشار زیادی به شبکه وارد کنند.

هر ایستگاه شارژ، بسته به مدل شارژرهای خود، ممکن است بین یک تا دو مگاوات برق مصرف کند. در حال حاضر بین 134 تا 140 جایگاه پمپ بنزین در شهر تهران وجود دارد و در صورت گسترش استفاده از خودروهای برقی، باید حداقل به همین تعداد جایگاه در شهر تهران ایجاد شود. با فرض حذف خودروهای بنزینی در پایتخت و جایگزینی خودروهای فعلی با خودروهای برقی، به 270 تا 300 مگاوات ظرفیت برق جدید نیاز خواهیم داشت.

پیک مصرف تیرماه سال گذشته در تهران به حدود 11 هزار مگاوات رسید. قطعا مصرف 300 مگاوات جایگاه های شارژ خودروهای برقی در مقایسه با این میزان مصرف عدد زیادی نیست، اما به هر حال زیرساخت هایی را می طلبد که نیازمند برنامه ریزی گسترده در صنعت برق، خودرو و حمل و نقل و همچنین تغییرات شهری است. سیاست های.

در حالی که زمان مورد نیاز برای سوخت گیری یک خودرو معمولاً پنج دقیقه است، یک خودروی برقی به 40 دقیقه تا یک ساعت برای شارژ نیاز دارد. بنابراین معمولاً باید تعداد جایگاه های شارژ خودروهای برقی بیشتر از پمپ بنزین باشد تا شارژ خودروها دچار مشکل نشود. البته این موضوع مصرف بیشتری را نیز به شبکه برق کشور تحمیل می کند، بنابراین چاره ای جز توسعه شبکه برق به ویژه در شهرهای بزرگ برای توسعه حمل و نقل برق نداریم.

بخوانید:  کوچک‌ شدن سبد محصولات وارداتی با سقف قیمتی و موانع استانداردی

تقویت زیرساخت های برق در شهرهای بزرگی مانند تهران به منظور توسعه استفاده از خودروهای برقی بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در استراتژی های توسعه شهری است.

در واقع، این استراتژی ها هستند که چگونگی تقویت ساختارهای تامین انرژی را تعیین می کنند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249664/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC