بازگشت بورس به وضعیت نوسانی!

به گزارش «اخبار خودرو»،در آخرین روز دادوستدهای بازار سهام در هفته گذشته، شاخص کل بورس روند پرفراز و نشیبی را طی کرد، به طوری که در ساعات ابتدایی معاملات، نماگر اصلی بازار سهام تا محدوده 2میلیون و ۳۱۹ هزار واحدی کاهش یافت، اما در ساعات میانی توانست تا محدوده 2میلیون و ۳۲۹ هزار واحدی افزایش یابد. ولی درنهایت این شاخص در حالی به کار خود پایان داد که دوباره روند نزولی به خود گرفت. در انتها نیز شاخص‌کل بورس با 1.304 واحد کاهش در رقم دو میلیون و ۳۲۴ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که روند صعودی شاخص کل با معیار هم‌وزن حفظ شد و این شاخص با 4.090 واحد افزایش رقم ۷۶۰ هزار و ۷۵۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۴۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال انجام شد. ازسوی‌دیگر روز چهارشنبه نمادهای توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و ملی صنایع مس ایران نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244287/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244287/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C