باید اعتماد بیشتری به خودروسازی داخلی، دانشمندان و صنعتگران کشور داشته باشیمبه گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از سایپانیوز، حسین محمدصالحی دارانی در بازدید از غرفه سایپا گفت: با توجه به عملکرد خوب گروه سایپا در چند وقت اخیر در مقایسه با  دیگر خودروسازان، تنوع محصول بیشتری در غرفه سایپا دیده می شود. او افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی مردم طراحی خودروی اقتصادی می تواند بهمنبع