با افزایش بیش‌از 21هزار واحدی شاخص کل محقق شد : رشد بورس !

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۷۵۳۷ واحد افزایش یافت و در رقم ۷۰۹ هزار و ۵۳۸ واحد ایستاد.

روز دوشنبه شاخص فرابورس نیز با صعودی ۲۵۸واحدی در رقم ۲۶هزار و ۶۹۴ واحد ایستاد. در این بازار ۲۱۲هزار معامله به ارزش ۲۴۳۸ میلیارد ریال انجام شد و نمادهای آهن و فولادغدیرایرانیان، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات و پلیمر آریاساسول نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر فرابورس گذاشتند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245352/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-21%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

در این بازار ۳۳۴هزار معامله به ارزش ۴۰هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال انجام شد و نمادهای بانک ملت، فولادمبارکه اصفهان و سرمایه‌گذاری غدیر نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر
بورس گذاشتند.

بخوانید:  توسعه محصول و ارتقای کیفی با حفظ بالاترین سهم تولید خودرو در کشور