«تارا» در کانون توجه شهروندان روسی

گروه صنعتی ایران خودرو در حالی با تارا اتوماتیک خود در این دوره از نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو حضور یافت که این خودرو در کانون توجهات مراجعان و بازدیدکنندگان روسی قرار گرفت.منبع

بخوانید:  سامان‌دهی امدادهای متفرقه از اولویت‌های وزارت صمت است