تسهیلات 40 هزار میلیارد ریالی برای خرید تراکتور و ادوات کشاورزی

به گزارش خودرو نیوز، اکبر فتحی افزود: از این تعداد تنها 25 هزار میلیارد ریال برای خرید تراکتور و مابقی برای خرید سایر ادوات کشاورزی پرداخت می شود.

وی افزود: این اعتبار جدا از اعتبارات اختصاصی بخش کشاورزی است و مبلغی است که با مشورت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برای فعالیت این بخش جذب و از سوی بانک مذکور تامین مالی شده است.
فتحی تاکید کرد: با پیگیری های لازم پیش بینی می شود تا 40 روز آینده شاهد پرداخت این نوع تسهیلات به کشاورزان باشیم.

وی افزود: جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با توجه به اینکه یک بانک تخصصی در حوزه کشاورزی است، توانست مشارکت بانک هایی غیر از بانک کشاورزی را برای بازپرداخت تسهیلات جلب کند و فاز اول این طرح با تخصیص مهر آغاز شد. بانک.

فتحی خاطرنشان کرد: بانک ها بر اساس قانون و رسالت خود باید به فعالان این بخش تسهیلات بدهند تا جایی که بخش کشاورزی بر اقتصاد آذربایجان شرقی تاثیرگذار باشد و افزایش ضریب مکانیزاسیون در این منطقه در استان اجرا می شود.
وی با یادآوری حضور تراکتورسازی به عنوان یک واحد صنعتی تاثیرگذار برای کشور در استانداری و نقش آن در افزایش ضریب مکانیزاسیون در کشور، گفت: تراکتورسازی به عنوان یکی از مولفه های اجرای این گونه طرح ها همواره همراه همیشگی بوده است. برای جهاد کشاورزی فرصت بسیار خوبی برای استانداری محسوب می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره نظارت و کنترل بر هزینه این اعتبار گفت: منابع کنترل شده و در راستای اهداف تعیین شده توسط سازمان جهاد کشاورزی هدایت می شود و با توجه به اینکه در بخش تراکتورسازی مبلغ تسهیلات پرداخت می شود. به تراکتورسازی، در زمینه تراکتورسازی، امکان ایجاد تخلف از اهداف تعیین شده غیرممکن است.

بخوانید:  مسیر واردات خودرو در دولت چهاردهم به کدام سمت می رود؟

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249706/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C