تعرفه های جریمه جدید و طرح ترافیک در سال جدید

در سال جدید نه تنها مبالغ تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم به روز شد، بلکه نرخ پایه طرح ترافیک نیز 75 هزار تومان تعیین شد و اجرای آن از امروز سه شنبه 23 فروردین 1403 آغاز شد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248581/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  شرایط ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان اعلام شد