تعیین شرایط خودروهای فرسوده در طرح جایگزینی

سیدامیر احمدی با اشاره به تعداد خودروهای اسقاط شده در چند سال گذشته افزود: «تاکنون به دلایل مختلفی مانند ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ از تعداد تعریف‌شده در هر سال کمتر بوده است. اما با فرمان رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی بازار خودرو، بار دیگر اسقاط خودروهای فرسوده جدی‌تر دنبال می‌شود.»

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: «متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بابت خودرو خود مبلغی دریافت نخواهند کرد.»

وی درباره قیمت خودروهای فرسوده بیان کرد: «اگر مالک خودرو فرسوده در طرح نقدی شرکت کند، مراکز اسقاط حدود ۴۰میلیون تومان بابت دریافت خودرو به او پرداخت می‌کند، اما اگر در طرح جایگزینی خودرو فرسوده شرکت کرده باشد، مبلغی بابت خودرو فرسوده و دریافت گواهی اسقاط دریافت نخواهد کرد.»

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور بیان کرد: «متقاضیان شرکت‌کننده در طرح جایگزینی مبلغی دریافت نکرده‌اند.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244846/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8Cوی افزود: «این موضوع قبل از شرکت متقاضیان در طرح اطلاع‌رسانی شده و در بخشنامه خودروسازان هم آمده است؛ متقاضیانی می‌خواهند وجه خودرو فرسوده و یا ارزش لاشه یا امتیازات گواهی اسقاط را از مرکز اسقاط دریافت کنند، نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند.»