تمدید طرح بازدید رایگان تابستانه ماموت خودرو

وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودرو‌ها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.

منبع: https://car.ir/news/26546-extension-of-mamut-free-summer-visit-plan

درباره سایت 

خودرو
بخوانید:  آیا یک بار دیگر سرمایه داری خصوصی در حوزه خودرو را نابود می کنیم؟