تمدید قرارداد مشترک شل و دوکاتی


تمدید قرارداد مشترک شل و دوکاتی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248710/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C

بخوانید:  ارائه راه‌کارهای "رانندگی خودکار" و "سرگرمی نسل بعدی" توسط ال‌جی