تکمیل زنجیره تولید خودرو در همکاری ایران خودرو و سایپا

مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اعلام کرد: با تحقق برنامه اتحاد استراتژیک بین شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ایرا‌ن‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، علاوه بر سرعت گرفتن برنامه‌های توسعه‌ای دو خودروساز بزرگ، زنجیره تولید خودرو در کشور نیز متحول شده و تکامل خواهد یافت.منبع