جایزه «Aدیزاین ۲۰۲۳» به «مکسس» رسید

مسابقه Aدیزاین که صنایع مختلف برای دریافت آن شرکت می‌کنند، ایده‌های شرکت‌کنندگان را بررسی می‌کند. محصول تی‌ریزر به‌گونه‌ای طراحی شده است تا شرایط مختلف رانندگی را به صورت فعال تشخیص داده و همچنین نحوه اتصال جاده را به صورت دقیق تنظیم ‌کند تا کشش، چسبندگی و نرمی تایر افزایش یابد و در نهایت ایمنی بیشتری فراهم شود.

هواداران البته علاقه زیادی به طرح کناره این تایرها پیدا کرده‌اند زیرا براساس فشار واردشده هنگام ترمزگیری تغییر رنگ می‌دهند زیرا از این طریق میزان تغییرات موردنیاز برای هماهنگی با شرایط ترمزگیری را نشان می‌دهد. البته این تایرها می‌توانند برنامه‌ریزی شوند تا در سه حالت اسپرت، نرم و مناسب برای شارژ باتری‌ها تنظیم شوند.

طراحی تی‌ریزر در نتیجه تکنولوژی جی-سنسور خلق و توسط خود مکسس طراحی شده است. جی-سنسور حرکات تایر و همچنین به‌طور هوشمند رفتار راننده را تشخیص می‌دهد و البته پیشنهادهایی نیز ارائه می‌کند.

برای اینکار از فناوری الکترومگنتی استفاده شده است. همچنین این تایر باید توانایی خوبی در بخش نسبت ابعاد براساس شتابگیری، چرخش در پیچ و ترمزگیری خودرو داشته باشد.

این محصول در شرایط اسپرت افزایش فعالیت مناطق الکترومغناطیس روی آج را خواهد داشت و همچنین از کناره‌های تایر هم برای افزایش تعادل استفاده می‌شود. در حالت کامفورت مناطق الکترومغناطیسی روی تِرد قرار می‌گیرند و درنهایت در حالت شارژ این بخش‌ها به نحوی تغییر شکل می‌دهند که کمترین اصطکاک را ایجاد کنند تا شارژ بیشتری راهی باتری خودرو شود.

به‌عنوان‌مثال جی-سنسور می‌تواند تشخیص دهد آیا راننده دیر اقدام به ترمزگیری می‌کند یا خیر. البته مکسس اعلام نکرده است چه زمانی اقدام به تولید انبوه طرح مفهومی تی ریزر خواهد کرد.

بخوانید:  چانگان های وارداتی چه زمانی به دست مشتریان می رسند؟

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245425/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-A%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B3%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

آینده این صنعت و همچنین خودروسازی بر تولید خودروهای برقی، سیستم‌های ایمنی و تمرکز به کاهش انرژی مصرفی متمرکز خواهد شد.