جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۱۴ تیر ۱۴۰۲

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) افزایش / کاهش جک S۳ (۱۴۰۲) ۹۵۵ یک‌میلیارد و ۱۱۰ ۲۰ – جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۴۵ یک‌میلیارد و ۵۰۰ ۱۰ – کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۷۵۰ یک‌میلیارد و ۶۹۰ ۵۰ – کی‌ام‌سی K۷ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۸۵۰ یک‌میلیارد و ۵۹۵ ۱۵ – کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۵۰ یک‌میلیارد ۰ تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۴۳۷ یک‌میلیارد و ۴۲۰ ۰ فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۶۸ یک‌میلیارد و ۵۵۰ ۱۰ – فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) ۲ میلیارد و ۲۶۹ یک‌میلیارد و ۹۳۰ ۰ فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) ۲ میلیارد و ۶۳۰ ۲ میلیارد و ۵۱۰ ۰ ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۸۳ ۳ میلیارد و ۱۴۰ ۱۰ – دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۳۳۰ یک‌میلیارد و ۵۵۵ ۱۵ – دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۱۱ ۲ میلیارد و ۲۶۰ ۰ فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۶۴ یک‌میلیارد و ۷۸۵ ۲۵ – فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۹۰ یک‌میلیارد و ۸۶۰ ۲۰ – هایما S۵ جدید ۸۱۵ یک‌میلیارد و ۳۱۰ ۱۵ – هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) ۵۸۵ یک‌میلیارد و ۴۵۰ ۱۰ – هایما ۸S (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۵۰ ۲ میلیارد و ۵۰ ۱۰ – لاماری ایما (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۵۶ ۲ میلیارد و ۶۰ ۱۰ –

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245070/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

بخوانید:  تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای خودرو وارداتی