جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۹ مرداد ۱۴۰۲

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) جک S۳ (۱۴۰۲) ۸۰۴ ۹۷۵ ۱۰ جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۰۳ یک‌میلیارد و ۳۸۵ ۱۵ کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۲۴ یک‌میلیارد و ۴۷۰ ۰ کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۵۰ یک‌میلیارد و ۴۳۵ ۰ ام‌وی‌ام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) ۸۷۰ ۹۵۰ ۰ ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۲۴۹ یک‌میلیارد و ۳۳۵ ۰ تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۴۳۷ یک‌میلیارد و ۴۸۰ ۰ فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۲۶۶ یک‌میلیارد و ۷۶۰ ۱۰ فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۵۹۳ ۲ میلیارد و ۳۲۰ ۰ فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) ۲ میلیارد و ۱۱۶ ۲ میلیارد و ۸۲۵ ۱۵ فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۷۲۵ یک‌میلیارد و ۸۹۵ ۰ فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۹۹ یک‌میلیارد و ۴۶۰ ۲۰ دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۲۹۱ ۲ میلیارد و ۱۲۰ ۰ فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۲۳ یک‌میلیارد و ۶۲۰ ۰ فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۴۸ یک‌میلیارد و ۶۷۰ ۰ هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) ۸۴۱ یک‌میلیارد و ۲۱۰ ۰ هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) ۸۶۲ یک‌میلیارد و ۳۸۰ ۵ هایما ۸S (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۶۹ یک‌میلیارد و ۹۱۰ ۰ لاماری ایما (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۲۰۱ یک‌میلیارد و ۸۳۰ ۳۰

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245421/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245421/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C