خصوصی سازی صنعت خودرو مهمترین انتظار از دولت جدید است

دولت جدید در حوزه خودرو چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اجباری نبودن قیمت خودرو، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو، واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و حرکت به سمت ارز تک نرخی سه اقدامی است که دولت چهاردهم باید در دستور کار خود قرار دهد. در زمینه صنعت خودرو.

آیا خصوصی سازی خیلی مهم است؟

آره. اولین قدمی که دولت بعدی باید بردارد این است که دولت در مدیریت صنعت خودرو دخالت نکند و این صنعت را به بخش خصوصی بسپارد. این بخش خصوصی بود که صنعت خودرو را در ایران ایجاد کرد و بعداً این صنعت توسط دولت مصادره شد و پیشرفتی که شایسته کشور و این صنعت بود حاصل نشد. زمانی کره جنوبی می خواست صنعت خودروسازی مانند ما داشته باشد یا چین از ما التماس می کرد که آن را به ما بدهیم، اما اکنون به جایی رسیده ایم که آنها از همه ما پیشی گرفته اند.

چرا این وضعیت ایجاد شد؟

دلیلش هم روش مدیریتی است که اگر مدیریت ایران خودرو در دست خیامی می ماند، صنعت خودروسازی ما از کره جنوبی جلوتر بود. بیایید هر زمان شروع کنیم.

هنوز دیر نشده که دولت از خود خلاص شود و مدیریت را به خودروسازان بسپارد. اگرچه وضعیت فعلی صنعت خودرو برای دولت بد است اما برخی به سفره ها عادت کرده اند و همچنان دارند و تنها 200 هزار میلیارد زیان انباشته در صنعت خودرو ایجاد می کنند.

وقتی مدیران صنعت خودروی دولتی برکنار می‌شوند، بدون هیچ تعهدی به خانه‌های خود می‌روند، اگر خودروسازی را به بخش خصوصی بسپارند، خبری نیست. دومین موردی که دولت باید رعایت کند عدم دخالت در قیمت گذاری خودرو و کنار گذاشتن قیمت گذاری اجباری است.

بخوانید:  فقدان گزینه های مقرون به صرفه مانع اصلی برای پذیرش خودروهای الکتریکی است

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249628/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA