خط خودرویی جدید وزارت صمت

وعده سکاندار صمت در روز رای اعتماد این بود که طرح جامع خودرو تهیه شود، اما با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارتخانه صمت، هنوز محتوایی از این طرح منتشر نشده است. در این زمینه، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که عباس علی‌آبادی،…

منبع: https://car.ir/news/26560-samt-ministry-new-car-lineمنبع: https://car.ir/news/26560-samt-ministry-new-car-line