خودرو پژو پارس دارم و تاکنون دو مرتبه سرسیلندر خودرویم به‌دلیل افزایش دمای موتور تعویض شده است. آیا برای بهبود خنک‌کاری موتور راه‌حلی وجود دارد؟ برای تحقق این امر چه بخش‌هایی از موتور باید تغییر کند؟


خودرو پژو پارس دارم و تاکنون دو مرتبه سرسیلندر خودرویم به‌دلیل افزایش دمای موتور تعویض شده است. آیا برای بهبود خنک‌کاری موتور راه‌حلی وجود دارد؟ برای تحقق این امر چه بخش‌هایی از موتور باید تغییر کند؟ – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244400/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84

Link. Versaverter. Free gift.