خودرو کاربراتوری مدل 1371 دارم و حدود یک هفته است هنگام حرکت در سربالایی‌ها خودرویم کشش خوبی ندارد و کم می‌آورد

به گزارش «اخبار خودرو»،با توجه به‌این‌که شما دقیقا مدل خودرویتان را بیان نکردید، بررسی این مشکل به‌صورت دقیق ممکن نیست. اما از آن‌جا که خودرو شما از سیستم ‌سوخت‌رسانی کاربراتوری بهره می‌گیرد، این مشکل تنها به‌نرسیدن سوخت کافی به‌سیلندرها مربوط می‌شود.
با این وجود اگر کاربراتور خودرو شما تنظیم نباشد، در به‌وجود آمدن این مشکل تاثیر بسزایی دارد. به‌عبارت دیگر اگر سطح سوخت ورودی به‌سیلندرها درحالت استاندارد خود نباشد، این امر در زمان حرکت در سربالایی‌ها منجر به‌افت قدرت و کشش حرکتی می‌شود. بنابراین باید ابتدا پیاله‌سوخت و شناورهای آن بررسی شوند.
در این حالت ممکن است شناورها نشتی داشته باشند و میزان سطح سوخت در حالت استاندارد نباشد و سوخت کمتری وارد سیلندرها شود. برای رفع این مشکل باید شناورهای پیاله‌سوخت تعویض شوند. همچنین در نظر داشته باشید که اگر ژیگلور کاربراتور نیز با اشکال مواجه شده باشد، در زمان نیاز به‌سوخت بیشتر چنین مشکلی به‌وجود می‌آید که در ادامه نیاز است ژیگلور تنظیم یا درصورت نیاز تعویض شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245208/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-1371-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA

خودرو کاربراتوری مدل 1371 دارم و حدود یک هفته است هنگام حرکت در سربالایی‌ها خودرویم کشش خوبی ندارد و کم می‌آورد. این مشکل تنها در زمان حرکت در سربالایی‌ها به‌وجود می‌آید و هنگام حرکت درسطح صاف و سرازیری‌ها چنین مشکلی وجود ندارد. علت چیست؟

بخوانید:  تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان، راه حلی برای بازگرداندن صنعت خودرو به مسیر اصلی