دلیل اختلاف در صدور مجوز چیست؟

البته این موضوع جدیدی نیست و سال گذشته هم بانک‌مرکزی در چندین نوبت اعــــــلام کرد که برای واردات خـــودرو ارزی را تخصیص نخواهد داد.

اما سوال این است که اگر ارزی وجود ندارد و واردکننده باید با استفاده از ارز شخصی یا از طریق صرافی برای واردات خودرو اقدام کند، چرا این مجوز تنها برای مدل‌های دست‌دوم خودرو صادر شده است؟ آیا این قضیه به‌معنای آن نیست که افراد حقیقی صلاحیت واردات خودروهای نو و به‌روز را ندارند؟

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245160/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  دور همی عشق، ورزش و تفریح ام وی ام برای کودکان
Link. Versaverter. Free gift.