رشد 4 درصدی تولید گروه سایپا در اردیبهشت


رشد 4 درصدی تولید گروه سایپا در اردیبهشت – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249531/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87

بخوانید:  افزایش سرمایه و جابجایی شرکت ها معاملات سهام خودروسازان را داغ کرد