رشد 50درصدی تولید موتورسیکلت در سال 1401

به گزارش «اخبار خودرو»،عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از رشد 50درصدی تولید موتورسیکلت در سال 1401 خبر داد.
علی عرب عنوان کرد: «تولیدکنندگان موتورسیکلت سال گذشته موفق به تولید 400 تا 450 هزار دستگاه موتورسیکلت شدند که بیانگر رشد 50درصدی تولید موتورسیکلت در سال 1401 است.»
وی همچنین درباره برنامه تولید موتورسیکلت‌سازان در سال 1402 گفت: «اگر سیاست دولت و بانک‌مرکزی تامین ارز برای تولیدکنندگان باشد میزان تولید در سال جاری به 600 هزار دستگاه خواهد رسید درغیر این صورت تولید 200 هزار دستگاه موتورسیکلت نیز دور از ذهن خواهد بود.»
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره آخرین وضعیت داخلی‌سازی در صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: «تمام موتورسیکلت‌های مونتاژی دارای درصدی از ساخت داخل هستند. حداقل میزان داخلی‌سازی برای هر دستگاه موتورسیکلت 20درصد است که در برخی موتورسیکلت‌ها به60درصد نیز خواهد رسید. بنابراین هیچ موتورسیکلتی با قطعات صددرصد وارداتی در داخل تولید نمی‌شود. صنعت موتورسیکلت در عرضه قطعات تمامی موتورسیکلت‌های مونتاژی نقش خواهد داشت.» عرب با بیان اینکه میزان داخلی‌سازی هر موتورسیکلت بسته به میزان مصرف آن تفاوت خواهد داشت، یادآور شد: «میزان داخلی‌سازی موتورسیکلت‌های طرح کلیک به‌عنوان موتورسیکلت‌های پرمصرف بیش‌از 35درصد است. برخی از آنها مانند موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی به دلیل تیراژ تولید پایین از عمق ساخت داخل کمتری برخوردار هستند.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244396/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-50%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401