رشد 72 درصدی تولید خودرو در بخش خصوصی


رشد 72 درصدی تولید خودرو در بخش خصوصی – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248982/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

بخوانید:  آغاز عرضه چانگان وارداتی با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان از هفته آینده