روند مثبت توکن های گروه خودرویی در بورس ادامه دارد


روند مثبت توکن های گروه خودرو در بورس ادامه دارد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249534/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

بخوانید:  تاخیر در اجرای سیاست‌های اقلیمی استرالیا!