ریزش ۶۲ هزار واحدی بورس

در این بازار ۳۶۲ هزار معامله به ارزش ۲۹۸۵ میلیارد ریال انجام شد و نمادهای پلیمر آریاساسول، فولاد هرمزگان‌جنوب و مجتمع جهان‌فولاد سیرجان نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر فرابورس گذاشتند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244756/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B6%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

ازسوی‌دیگر دیروز شاخص فرابورس با کاهش ۵۱۲ واحدی در رقم ۲۷هزار و ۵۱۸ واحد ایستاد.

در این بازار ۶۸۶ هزار معامله به ارزش ۷۹ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال انجام شد و نمادهای فولادمبارکه اصفهان، ملی‌صنایع مس ایران و پالایش نفت اصفهان نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

بر این اساس دیروز شاخص کل بورس با ۶۲ هزار و ۸۰۵ واحد کاهش تا رقم دومیلیون و ۱۴۵ هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهشی ۱۸هزار و ۸۸۹ واحدی در رقم ۷۲۹ هزار و ۷۴۶ واحد ایستاد.

بخوانید:  افزایش درآمد یزد تایر از مسیر صادرات