زیان خالص بیش‌ از ۵۳ هزار میلیارد تومانی سه خودروساز بزرگ کشور

سایپا نیز در سال گذشته زیان خالصی بالغ‌بر ۱۴.۲۷۱ میلیارد تومان ساخته که این زیان به ازای هر سهم ۷۳۰ ریال است. زیان خالص پارس‌خودرو نیز در سال گذشته به ۷.۷۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در مجموعه می‌توان گفت در سال ۱۴۰۱ سه خودروساز بزرگ کشوریعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۵۳.۸۶۷ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کردند که عمده آن مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244849/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بر این اساس، زیان خالص ایران‌خودرو در ۱۲ ماهه منتهی‌به اسفند۱۴۰۱ معادل ۳۱.۸۷۶ میلیارد تومان بوده، همچنین نماد «خودرو» در این مدت با کاهش ۱۴۴درصدی سود روبه‌رو شده و به ازای هر سهم نیز زیان ۱۰۵۷ ریالی ساخته است.