سرآمدی ایران خودرو در رسیدگی به شکایات مشتریان

شرکت ایران خودرو با طرح ریزی و اجرای برنامه های بهبود در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان توانست برای نخستین بار امتیاز کامل شاخص رسیدگی به شکایات مشتریان را در میان شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو کسب کند.منبع

بخوانید:  فناوری غیر سمی و غیر قابل اشتعال در حوزه باتری خودرو
輕便嬰兒車品牌排行榜 安全摺疊放後備箱 – 牛八卦. Срок регистрации extra service. Support.