شرایط فروش Sanyang Korando 2023 در ایران + قیمت

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»متقاضیان محترم و نهادهای مورد تایید، امکان تکمیل مراحل ثبت نام با توجه به اولویت اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه در قالب فروش استثنایی با قیمت نامشخص برای متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی فراهم شده است. ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1303/04/19 لغایت ساعت 12 روز جمعه 29/04/1303 وجه الکترونیکی خودرو را پرداخت نمایند. شایان ذکر است مدت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد

شرایط فروش:

کوراندو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249864/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-2023-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

بخوانید:  برای بنزین سوپر دست به جیب شویم؟