شورای‌رقابت رهن گرفتن سند خودرو توسط خودروساز را حذف کرد

موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای‌رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است. بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای‌رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ مبنی بر این‌که «عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به‌مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند» حذف می‌شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244622/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  سرویس محصولات جک و شک موتو با تجهیز خودروهای امداد و نجات آرین دیزل