صدور اینترنتی کارت سوخت مجددا به تعویق افتاد


تعویق مجدد صدور کارت سوخت به صورت الکترونیکی – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249519/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

بخوانید:  داغی نرخ ارز، تب بازار خودرو را مزمن کرد