ضرورت تامین مالی تولیدکنندگان از بازار سرمایه

به جای سوق دادن تولیدکنندگان به سمت تامین مالی از طریق سیستم بانکی، بهتر است معاونت دارایی وزارت حراست اقدامات لازم را برای فرهنگ سازی واحدهای تولیدی برای استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید بازار سرمایه انجام دهد.

در این صورت تقویت بازار سرمایه قطعا زمینه اشتغال زایی برای توسعه واحدهای صنعتی، مهار تورم و رقابتی شدن محصولات را فراهم می کند.

این امر باعث می شود سرمایه از بازارهای غیرمولد خارج شود و وارد بازار سرمایه شود. دولت و سیاستمداران باید در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مشخص مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس راهنمایی کنند.

روش نادرست دعوت مردم به بورس باعث شده سهامداران تجربه خوبی در سرمایه گذاری در بورس نداشته باشند، بنابراین باید مراقب بود اعتماد مردم به بورس از بین نرود، در غیر این صورت شاهد خروج سرمایه های مردم از بازار خواهیم بود. . بورس و ورود به بازارهای غیرمولد.

نقش بازار سرمایه در ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی مانند کشورهای توسعه یافته نیست. در ایران تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک ها انجام می شود و تاکنون فرهنگ مناسبی برای تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه وجود ندارد.

سرمایه گذاران از مزایای بهره مندی از بازار سرمایه و روش های تامین مالی از طریق این بازار اطلاعی ندارند.

بهتر است سازمان بورس در این زمینه ورود کند و برای فرهنگ سازی واحدهای دولتی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

بازار سرمایه نماد مشارکت مردم در جهش تولید است. بازار سرمایه با انجام وظیفه خود زمینه حضور مردم در بورس و همچنین ورود سرمایه های خرد به این بازار را فراهم می کند و نویدبخش جهش تولید و مشارکت مردم در رونق تولید است.

بخوانید:  عملکرد شرکت های تولید کننده روانکار در فروردین - اخبار خودرو

اکنون سیستم بانکی نتوانسته نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند، بنابراین بهتر است اقدامات لازم صورت گیرد تا اداره دارایی وزارت حراست به جای سوق دادن تولیدکنندگان به سمت تامین مالی از طریق سیستم بانکی، اقدامات لازم را انجام دهد. اقدامات لازم برای فرهنگ سازی واحدهای تولیدی برای استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249627/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87