طرح جدید پیش فروش خودروی شاهین (طرح مادران)

به گزارش «اخبار خودرو»،پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در طرح جوانی جمعیت در خردادماه 1402 نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان 1402 تایید و د تاریخ 1402/04/24 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام میگردد.

شرایط فروش:

طرح جدید پیش فروش خودروی شاهین (طرح مادران)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245196/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

بخوانید:  کاهش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی