طرح سوال از وزیر صمت از مجلس

طرح سوال از وزیر صمت از مجلس

قوانین تنظیم صنعت خودرو پایانی ندارد. این قانون توسط کمیته اصل 90 قبل از تصویب اعضای مجلس نمایندگان به عنوان طرحی برای “تنظیم بازار خودرو” ارائه شد. اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس نهم همزمان با توقف واردات خودرو (به دلیل تشدید تحریم ها)…

منبع: https://car.ir/news/28497-samt-minister-asked-by-parliament

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 1868