طرح فروش فوری ساینا S ویژه مادران + جزئیات

پيرو اعلام نتايج در دومين طرح سامانه يكپارچه عرضه خودرو هاي داخلي به اطلاع نمايندگي ها و متقاضيان حائز شرايط طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه در سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي داخلي در خرداد ماه سال جاري نسبت به انتخاب خودروي ساينا…

منبع: https://car.ir/news/26478-saina-s-immidiate-sale-for-mothers-tir-1402