طرح پیش فروش خودروی شاهین ویژه مادران

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در طرح جوانی جمعیت در خردادماه 1402 نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان 1402 تایید و د تاریخ 1402/04/24 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز…

منبع: https://car.ir/news/26564-shahin-sale-for-mothers-tir-1402

What makes an average looking guy instantly become “hot” ?. شهریور و مهر 1402. хостинг в Украине Архіви allarticle каталог корисної інформації.