ظرفیت صنایع خودروسازی می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای کشور باشد
منبع
بخوانید:  درآمد دولت از نقل و انتقال خودرو چقدر است؟