عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دلیل رکود بازار خودرو است


عدم تعادل عرضه و تقاضا دلیل رکود بازار خودرو است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248979/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  اجاره خودرو از ناواران چه ویژگی دارد؟