عرضه 31 مدل خودرو وارداتی با سیستم یکپارچه

به اطلاع متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ماه 1401 هجری شمسی ثبت نام کرده اند و اولویت آنها مشخص شده است، از امروز یکشنبه ربیع الاول این سامانه صرفاً برای انتخاب خودروها به شرح جدول زیر فعال است. 3 جولای 1431 هجری قمری تا ساعت 23:59 روز چهارشنبه 15 تیر.

در این مرحله متقاضیان می توانند پنج انتخاب از سبد محصولات اعلام شده در زیر داشته باشند، اما در صورت تخصیص هر یک از پنج انتخاب (بر اساس ترجیح متقاضی و ظرفیت وسیله نقلیه انتخابی)، امکان لغو سفارش وجود ندارد و تغییر وسیله نقلیه در مراحل بعدی، همانطور که باید برای هر متقاضی یک گزینه وجود دارد. لذا پس از تخصیص خودرو و تماس با شرکت تامین کننده، در صورت عدم پرداخت، متقاضی محترم از لیست سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی حذف خواهد شد.

در این مرحله ثبت نام جدیدی انجام نشده است و انتخاب خودرو در سامانه فقط برای ثبت نام کنندگان مرحله اول است که حسابشان در اسفند 1401 هجری قمری مسدود شده است.

ماشین الکتریکی خود را لغو کنید و یکی از خودروهای موجود در این پیشنهاد را انتخاب کنید. در صورتی که متقاضی خودروی برقی خود را انصراف دهد و خودرویی را انتخاب نکند، از اولویت های سیستم حذف می شود.

همچنین با توجه به پیامک ارسالی و با در نظر گرفتن 15 مرحله عرضه و امکان تخصیص خودرو و عدم اقدام برای انتخاب خودرو از سوی برخی متقاضیان، با توجه به تنوع سبد محصولات قابل ارائه، این امر را اعلام می کنیم. در صورت عدم اقدام در این مرحله و در مرحله بعد، اولویت اعلام شده از این افراد حذف می شود و در مرحله ثبت نام جدید که به عموم مردم ارائه می شود، باید مانند سایر افراد و بر اساس شرایط اعلام شده عمل کنند. ، و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

بخوانید:  ورود 100 هزار خودروی برقی به کشور تا پایان سال؟

الف- خودروهای با قیمت ثابت در مبادی ورودی:

عرضه 31 مدل خودرو وارداتی با سیستم یکپارچه
جدول شماره 1: محاسبه قیمت نهایی فروش خودروهای وارداتی در مبادی ورودی

توجه: قیمت مندرج در جدول یک قیمت نهایی در مبادی ورودی و هزینه ها و هزینه های قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، حمل و نقل و … می باشد. در بالا اضافه می شود که واردکنندگان می توانند با رعایت ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو نسبت به دریافت و تحویل به موقع آنها اقدام کنند.

ب- خودروهای با قیمت علی الحساب در ورودی:

عرضه 31 مدل خودرو وارداتی با سیستم یکپارچه
جدول شماره 2 – محاسبه قیمت فروش خودروهای وارداتی در مبادی ورودی

تبصره 2- قیمت فاکتور اعلام شده قیمت در مبادی ورودی و هزینه ها و هزینه های قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری، اسقاط خودروهای فرسوده، حمل و نقل و غیره می باشد. صادر شده ثابت است، قیمت ها اضافه و تایید می شود. واردکنندگان می توانند پس از تماس اولیه با متقاضی قرارداد ببندند و 50 درصد قیمت فاکتور را دریافت کنند.

تبصره 3- قیمت نهایی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه اسناد و مدارک مثبته بر اساس آخرین قوانین و مقررات تعیین و در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره 4- عدم واریز وجه در هر یک از مراحل مذکور و پس از گذشت حداکثر 5 روز از فراخوان به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت دادن به خودروی وارداتی منتخب مستثنی خواهد بود.

تبصره 5 – کلیه شرکتهای واردکننده موظفند در خصوص تحویل خودرو و دریافت مبالغ پرداختی از مشتریان بر اساس ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و در صورت تأخیر در تحویل و غیره اقدام کنند. قراردادهای ذکر شده در بالا اعمال خواهد شد. مشمول جرایم مقرر در مقررات فوق الذکر.

بخوانید:  فروش محصولات قرارداد کرامت سایپا آغاز شد

تبصره 6 – بر اساس ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی سرمایه، اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249708/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87