علت واگذار نشدن سهام خودروسازان چیست؟

بر اساس فرمان رئیس جمهور، تا شهریور ۱۴۰۱ واگذاری شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا باید تعیین تکلیف شود؛ اما با گذشت تقریباً ۱۱ ماه از این موعد، هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است. در اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور در یک فرمان هشت…

منبع: https://car.ir/news/26623-why-car-company-shares-did-not-handed-over