فروش نقدی و اقساطی ماشین برقی کرمان + قیمت

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»فروش نقدی و اقساطی EJ7 کرمان موتور از روز سه شنبه 21 تیر 1403 آغاز می شود.

نحوه ثبت نام این خودرو به صورت اینترنتی خواهد بود.

شرایط فروش:

فروش نقدی و اقساطی ماشین برقی کرمان + قیمت

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249766/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

بخوانید:  امروز؛ اولین طرح فروش چانگان CS35 پلاس + جزئیات