فروش ۷۸۲ میلیاردی «ایرانول» در اردیبهشت ۱۴۰۲

ایرانول در اردیبهشت امسال جمعا ۹۴۴میلیارد تومان فروش داشته که ۱۶۲ میلیارد تومان مربوط به قسمت صادرات و ۷۸۲ میلیارد تومان آن متعلق به عرضه محصولات در بازارهای داخلی است.

میزان فروش و تولید محصولاتی که در بازارهای داخلی عرضه شده‌اند به ترتیب شامل ضدیخ ۲۳۳ مترمکعب به ارزش ۳۲۲ میلیون تومان، گریس ۱۸۳مترمکعب به ارزش ۱۴.۴ میلیاردتومان، روغن پایه ۳۴۳۷ مترمکعب به ارزش ۹۲.۳میلیارد تومان، روغن‌موتور دیزلی ۴۳۲۰ مترمکعب به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، روغن‌موتور بنزینی ۳۶۸۶ مترمکعب به ارزش ۱۴۰میلیارد تومان، روغن‌های صنعتی ۲۳۹۹ مترمکعب به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومان، روغن‌های فرآیندی ۴۶۴۵ مترمکعب به ارزش ۶۹ میلیارد تومان و اسلاک‌واکس به‌میزان ۲۰۰۲ مترمکعب به ارزش ۴۴.۷ میلیارد تومان است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244838/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B7%DB%B8%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

شرکت نفت ایرانول طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به میزان ۷۸۲ میلیارد تومان از محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش رسانده است در واقع میزان فروش ایرانول نسبت‌به مدت مشابه سال قبل که به مقدار ۷۳۷ میلیارد تومان بودة افزایش ۶ درصدی داشته است.

براساس اطلاعات منتشرشده در تارنمای کدال در یک‌ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ شرکت نفت ایرانول که با نماد «شرانل» در بازار سرمایه شناخته می‌شود، ۷.۴ میلیارد تومان برای یوتیلیتی و مصرف سوخت هزینه کرده که ۳.۷ میلیارد تومان آن مربوط به سوخت برق بوده و ۳.۶ میلیارد تومان آن متعلق به سوخت گاز طبیعی ثبت شده است.

بخوانید:  شرایط فروش 3 محصول ایران خودرو (بهمن 1402)